پریز آشپزخانه جارومرکزی
تازه ترین محصولات
نوع محصول :
   
 
پریز آشپزخانه جارومرکزی

 

 

پریز مکنده آشپزخانه با انواع کاربری بخصوص در سالن های زیبایی و آرایشگاهها و گارگاهها

در دو نوع رنگ مشکی و سفید

محصول وارداتی

نام توليدکنندگان : شرکت پانیا آپامه کارا
تاريخ توليد محصول : مهر 1396
آخرين تاريخ بازديد : مرداد 1398
تعداد بازديد از اين محصول : 901